Granit

Hızlı Bağlantılar

Granit

Granit, piyasada kırma taş mıcır ve blok taş olmak üzere iki biçimde harcanmaktadır. Kırma taş olarak başlıca yol imalinde ,beton harcı içinkum biçiminde, tren yolu balastı olarak, kuyu çakıllamalarında filtrasyon katmanlarının hazırlanmasında, dalga kıranlarda ve baraj dolu savaklarında kullanılmaktadır. Blok taş olarak çıkartılan granitler ise abide, ağabeyde ve mezartaşlarını imalinde, binalarda esas blukları, kolon ve basamak taşları olrak, yollarda kaldırım taşı ve döşeme taşı olarak değerlendirilmektedir. Kırma taş yapımında granitin çok bariz özelliklerinin olması aranmaz ve şirketçiliği daha kolaydır. Blok taş üretilecek granitlerde ise kayacın yapısal özellikleri çok ehemmiyetlidir.

Yarık, çatlak ve faylanmalara bağlı süreksizlik düzlemlerinin blok imalini etkilemeyecek kadar geniş aralıklı olması veya bunların ikincil minerallerle yeterli sağlamlıkta doldurulmuş olması gerekir. Bir Hayli granit kütlesinde ilksel soğuma veya yüzey eskimesine bağlı olarak eksilen litostatik tazyike karşı ortaya çıkan gevşeme güçlerinin tesiri ile topoğrafik yüzeye paralel çatlak veya yapraklanma sistemleri büyümektedir. Ayrıca granitlerde yanal genişleme özelliği fazla olduğundan, şirket sırasında oluşan boşluklara doğru kayaç genişlemektedir. Buna bağlı olarak yeni çatlaklar büyümekte, sondaj maktapları sıkışmakta veya açılan sondaj delikleri kapanmaktadır. Blok taş yapımında bu özelliklerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

bize ulaşın

Konumumuz

Copyright © 2022 Venio, Granit Marketi. Tüm Hakları Saklıdır.